Podujatia

Slávnosť jari

Podujatie, ktoré sa nesie v duchu folklóru a tradícií Spiša. Jeho snahou je oživiť ľudové remeslá, folklór, zvyky a tradície a ukázať tak mladej generácií bohatstvo našich predkov.