Úvod

“Učme sa z minulosti,

poznávajme súčasnosť,

tvorme budúcnosť.”

Úvod

 

Poslaním neziskovej organizácie je najmä svojou činnosťou nadväzovať spoluprácu a vzťahy s rodákmi zo Slovenska s dôrazom na región Spiš, resp. ich potomkami žijúcimi mimo Regiónu alebo v zahraničí a prezentovať ich tvorivú prácu, diela a život širšej verejnosti v regióne, z ktorého pochádzajú a recipročne prostredníctvom ich pomoci a podpory prezentovať tvorivého ducha, kultúru a tradície tunajších ľudí za hranicami regiónu a vo svete a tak uchovávať a upevňovať väzby so svojim rodiskom.

O publikácii

Približuje čitateľom štyri témy. Prvou z nich je základný prehľad o administratívnom vývoji regiónu s dôrazom na obdobie stredoveku. Druhá téma sa z vlastivedného hľadiska výberovo venuje sídlam severnej časti Spiša. Tretia téma obsahuje základný prehľad poznatkov o ovocinárstve v regióne s akcentom na okolie Starej Ľubovne a Hniezdneho. Hospodárske aktivity Spišiakov mali v minulosti širokú rezonanciu ďaleko za hranicami ich župy. Jednou z nich bolo aj liehovarníctvo. Štvrtá téma mapuje jeho vývin so zameraním na sídla severnej časti horného Spiša, predovšetkým na Starú Ľubovňu, Hniezdne a Spišskú Belú.


Objednávky publikácie
info@szm-no.sk

Kde to kúpim?

Kde to kúpim?