Úvod

O organizácii

 

Poslaním neziskovej organizácie je najmä svojou činnosťou nadväzovať spoluprácu a vzťahy s rodákmi zo Slovenska s dôrazom na región Spiš, resp. ich potomkami žijúcimi mimo Regiónu alebo v zahraničí a prezentovať ich tvorivú prácu, diela a život širšej verejnosti v regióne, z ktorého pochádzajú a recipročne prostredníctvom ich pomoci a podpory prezentovať tvorivého ducha, kultúru a tradície tunajších ľudí za hranicami regiónu a vo svete a tak uchovávať a upevňovať väzby so svojim rodiskom.