Kaplnka

Udržiavacie práce na kaplnke sv. Jozefa v Hniezdnom
Naša nezisková organizácia sa podieľala na udržiavacích prácach kaplnky sv. Jozefa z dôvodu záchrany tejto národnej
Kultúrnej pamiatky, vyhlásenej v roku 1974.

O kaplnke
TYP: prícestná baroková kaplnka
MIESTO: smerom na Starú Ľubovňu, na pravej strane pri družstve
PARCELA: č. 730/16
ROK POSTAVENIA: pred rokom 1767
VYHLÁSENÁ ZA NÁRODNÚ KULTÚRNU PAMIATKU: 12.07.1974
REGISTROVANÁ: č. 1913