Spišská výšivka odetá do krásy folklóru a tradícií 2023

Spišská výšivka odetá do krásy folklóru a tradícií 2023
21. marca 2024 BAJAN Wordpress

Spišská výšivka, symbol tradícií a kultúry nášho regiónu, ožila v plnom nasadení dňa 23. septembra 2023 v Spišskej pálenici v meste Stará Ľubovňa. Podujatie, nesúce názov “Spišská výšivka odetá do krásy folklóru a tradícií”, pohltilo pohľady a srdcia približne 200 návštevníkov.

Toto kultúrno-spoločenské podujatie oslavovalo výnimočnosť a rozmanitosť nášho regiónu prostredníctvom výšivky. Hlavnou atrakciou boli workshopy spišskej výšivky a prehliadky krojov obcí a folklóru severného Spiša. Cieľom bolo priniesť zážitok a emócie prostredníctvom eventu, ktorý ctí a prezentuje tradičné hodnoty regiónu. 

Počas celého dňa sa návštevníci mohli potešiť ochutnávkou tradičných jedál, obdivovať výstavu obrazov krojov a krojovaných bábik okresu Stará Ľubovňa a zapojiť sa do workshopov spišskej výšivky. Folklórne vystúpenie súborov Barvínok z Kamienky a Zamiškovci z Kolačkova, krásne dotvorilo atmosféru svojou pestrou paletou tradičných tancov a piesní.

Spišská výšivka sa tak stala spojovacím článkom medzi minulosťou a prítomnosťou, a jej krása nám pripomenula bohatstvo tradícií, ktoré tvoria našu kultúrnu identitu. Projekt podporilo mesto Stará Ľubovňa, čím umožnilo realizáciu tohto významného podujatia a jeho prínos pre miestnu kultúrnu scénu a spoločenstvo.