Slávnosť jari 2024

Slávnosť jari 2024
3. mája 2024 BAJAN Wordpress

 

 

Už po desiatykrát nezisková organizácia Spolužitie zrodené z minulosti usporiadala v obci Hniezdne v areáli Nestville Park folklórne podujatie pod názvom Slávnosť jari. Cieľom podujatia je priblížiť a ukázať mladej generácií jedinečnosť a autentickosť ľudového umenia, ktoré nám naši predkovia odovzdávajú z generácie na generáciu.

Počas podujatia predviedli súťažné družstvá zapojených obcí Hniezdne, Forbasy, Čirč, Vyšné Ružbachy, Nižné Ružbachy, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Litmanová, Orlov, Plaveč, Ľubotín, Nová Ľubovňa a mestá Stará Ľubovňa a Podolínec svoje kuchárske umenie vo varení tradičných jedál, ukázali krásu krojov svojej obce, a spoločne tak zabojovali o titul „Nositeľ tradícií“, ktorý bol spojený s finančnou odmenou na rozvoj kultúru obce, či mesta.

Výhercu vybrali návštevníci, ktorí mohli tradičné jedla ochutnať a svojim hlasom podporiť obec, ktorá ich najviac zaujala. Nemala to ľahké ani 4-členná porota z oblasti kultúry a gastronómie, ktorá vybrala prvé tri miesta a finančne podporila obce v sumách 1500,-€, 1000,- € a 500,- €. Prvenstvo a titul „Nositeľ hodnôt“ pre rok 2023 získalo mesto Podolínec, druhé miesto obec Jarabina a na treťom sa umiestnila obec Orlov. Porota podporila aj ďalšie dve obce za kreativitu a to Vyšné Ružbachy a Litmanovú, pretože ich príprava na podujatie, vzťah k tradíciám a nadšenie bolo neopísateľné.

Návštevníci si mohli taktiež vychutnať vystúpenia miestnych folklórnych súborov z okolitých obcí, nechýbalo ani stavanie mája folklórnym súborom Ľubovňan a sprievod omájených kočov dedinou.

Sprievodným programom boli furmanské preteky. Zúčastnili sa ich tie najsilnejšie ťažné kone. Ich rýchlosť, obratnosť, presnosť a poslušnosť i okamžité reakcie v niekoľkých súťažných disciplínach boli vecne aj finančne odmenené. Nechýbal ani tradičný trh, na ktorom sa predstavili remeselníci zo Spiša, stánky s folklórnou a furmanskou tematikou.