Publikácia a jej uvedenie do knižného sveta

Publikácia a jej uvedenie do knižného sveta
20. júna 2019 lukas

O publikácii

Približuje čitateľom štyri témy. Prvou z nich je základný prehľad o administratívnom vývoji regiónu s dôrazom na obdobie stredoveku. Druhá téma sa z vlastivedného hľadiska výberovo venuje sídlam severnej časti Spiša. Tretia téma obsahuje základný prehľad poznatkov o ovocinárstve v regióne s akcentom na okolie Starej Ľubovne a Hniezdneho. Hospodárske aktivity Spišiakov mali v minulosti širokú rezonanciu ďaleko za hranicami ich župy. Jednou z nich bolo aj liehovarníctvo. Štvrtá téma mapuje jeho vývin so zameraním na sídla severnej časti horného Spiša, predovšetkým na Starú Ľubovňu, Hniezdne a Spišskú Belú.

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR


Objednávky publikácie
info@szm-no.sk

Kde ju kúpim?

Uvedenie publikácie

do knižného sveta

V niekdajšom kráľovskom meste Stará Ľubovňa bola v piatok 8. marca verejnosti predstavená nová publikácia “• Spiš • K dejinám liehovarníctva a ovocinárstva”. Slávnostného krstu knihy v priestoroch známej Spišskej pálenice sa ako čestný hosť zúčastnila aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková.

Neziskovej organizácii Spolužitie zrodené z minulosti sa vďaka finančnej podpore ministerstva kultúry podarilo vydať publikáciu “• Spiš • K dejinám liehovarníctva a ovocinárstva”, ktorá obohatí poznatky čitateľov o ovocinárske a liehovarnícke tradície Spiša. Autori knihy Miroslav Števík a Miroslava Sanigová v knihe zosumarizovali a zanalyzovali množstvo archívnych dokumentov a zaujímavých faktov, ktoré boli širokej verejnosti a odborníkom doteraz neznáme.

Publikácia je výnimočná najmä tým, že predstavuje vývoj spišského ovocinárstva a liehovarníctva v širších historických súvislostiach. Čitateľom predstavuje najprv administratívny vývoj regiónu a najvýznamnejšie kráľovské mestá a až v druhom slede im predstavuje vývin liehovarníctva a ovocinárstva. Vďaka tematickej bohatosti knihy autori nenechávajú nikoho na pochybách, že liehovarníctvo a ovocinárstvo sú neodmysliteľne pevnou súčasťou spišského dedičstva.

Publikáciu uviedli slávnostne do knižného sveta ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková a bývalý štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva SR Vladimír Palša.