Slávnosť jari 2019

Slávnosť jari 2019
22. februára 2023 BAJAN Wordpress

 

Podujatie Slávnosť jari otvorí turistickú sezónu na severnom Spiši

Nezisková organizácia Spolužitie zrodené z minulosti každoročne otvára turisticku sezónu na severnom Spiši folklórnym podujatím pod názvom Slávnosť jari, ktoré sa bude niesť v duchu folklóru a tradícií Spiša. Výnimočné podujatie, ktoré si ctí naše obrovské kultúrne bohatstvo, sa konalo v Nestville Parku v obci Hniezdne.

Prvá májová nedeľa, 5. mája 2019, patrila folklóru a našim tradíciám. Už po siedmykrát totiž nezisková organizácia Spolužitie zrodené z minulosti, v spolupráci s Národným osvetovým centrom, usporiadala v Nestville Parku v obci Hniezdne folklórne podujatie pod názvom Slávnosť jari. Cieľom podujatia bolo priblížiť a ukázať mladej generácií jedinečnosť a autentickosť ľudového umenia, ktoré nám naši predkovia odovzdávajú z generácie na generáciu. Keďže sa s týmto podujatím spája aj oficiálne otvorenie turistickej sezóny na severnom Spiši, súčasťou bolo stavanie „mája“, ako symbolu jari a prebúdzajúcej sa prírody.Na festivalovom pódiu vystúpili hudobno-zábavná kapela Ščamba, ako aj miestne folklórne súbory. Počas celého podujatia si obce Hniezdne, Čirč, Ďurková, Forbasy, Haligovce, Jakubany, Lacková, Litmanová, Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Kyjov, Nižné Ružbachy, Plaveč, Pusté Pole, Vislanka, Vyšné Ružbachy a mestá Stará Ľubovňa a Podolínec zmerali sily vo varení tradičných jedál. Obec/mesto s najvyšším počtom bodov získalo titul „Nositeľ tradícií“. Tohto roku to bola malebná goralská obec Lacková.

Počas tohto podujatia sa konali Furmanské preteky na celoslovenskej úrovni v spolupráci s Asociáciou furmanov Slovenska. Víťazné kone a ich furmani boli taktiež vecne aj finančne odmenení.

Nechýbal ani Tradičný trh, ktorého cieľom bola predovšetkým propagácia a podpora regionálnych výrobcov potravinárskych špecialít. Návštevníci mohli ochutnať a zakúpiť si najkvalitnejšie, najvoňavejšie a najčerstvejšie výrobky od domáceho pečiva, cez mäsové, mliečne, syrové či včelie výrobky až ku grilovaným pstruhom.

Podujatie podporilo Národné osvetové centrum