Slávnosť jari a furmanské preteky

Slávnosť jari a furmanské preteky
23. júla 2019 lukas

Národné osvetové centrum spolu s neziskovou organizáciou Spolužitie zrodené z minulosti usporiadalo 5. mája 2019 v Nestville Parku podujatie Slávnosť jari a Furmanské preteky na celoslovenskej úrovni, ktoré sa niesli v duchu folklóru a tradícií Spiša.

Snahou je oživiť ľudové remeslá, folklór, zvyky a tradície a ukázať tak mladej generácií bohatstvo našich predkov!